REKLAMA

Wybór członków komisji śledczej ds. Pegasusa. Sejm NA ŻYWO!

Wybór członków komisji śledczej ds. Pegasusa. Sejm NA ŻYWO!

Porządek dzienny 4. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 26 stycznia 2024 r. (piątek).

Początek obrad 26 stycznia 2024 r. o godz. 09:00

1. Ślubowanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (druk nr …)*

3. Pytania w sprawach bieżących

4. Informacja bieżąca

5. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2022 wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druki nr 85 i ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła*
– wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich oraz posła

6. Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druki nr 83 i 151) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła
– wystąpienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz posła Stanisława Szweda.

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń.

fot. Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu.

 

26-01-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)